Przemysł 4.0: nowa rewolucja przemysłowa – automatyka przemysłowa 4.0, jak nigdy dotąd, nieuchronnie zmieni sposób, w jaki pracujemy, bawimy się, spotykamy i robimy zakupy. Wprowadzenie rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa wymaga wyspecjalizowanych dostawców.

Ważna jest kompatybilność, możliwość łączenia i uzupełniania poszczególnych elementów systemu. Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu, serwisie i naprawach automatyki przemysłowej. Zatrudniamy grupę najlepszych ekspertów, którzy wdrożą w firmie innowacyjne technologie automatyki i robotyki.

Czym jest Przemysł 4.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0) to nowy sposób produkcji oparty na masowym wprowadzaniu technologii informatycznych, automatyzacji procesów biznesowych na dużą skalę oraz rozpowszechnianiu sztucznej inteligencji w przemyśle. Korzyści z czwartej rewolucji przemysłowej są oczywiste: zwiększona produktywność, większe bezpieczeństwo pracowników dzięki mniejszej liczbie miejsc pracy w niebezpiecznych warunkach pracy, zwiększona konkurencyjność, rewolucyjne nowe produkty i wiele więcej.

Jak wszystkie poprzednie rewolucje przemysłowe, Przemysł 4.0 zmienił nie tylko produkcję, ale całe nasze życie: gospodarkę, relacje między ludźmi, a nawet do pewnego stopnia zrozumienie, co to znaczy być człowiekiem. Sztuczna inteligencja i robotyka, druk 3D, rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona, te najnowsze podejścia stają się częścią naszego codziennego życia.

Podstawy Przemysłu 4.0:

  • Internet przedmiotów.
  • Chmura obliczeniowa.
  • Robot autonomiczny.
  • Integracja pozioma i pionowa.
  • Rozszerzona Rzeczywistość.
  • Cyfrowy bliźniak.
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne.

Co jeszcze nas czeka wraz z rozwojem Przemysłu 4.0?

Żyjemy teraz w epoce końca trzeciej rewolucji cyfrowej, która rozpoczęła się w drugiej połowie ubiegłego wieku. Charakteryzuje się rozwojem technologii ICT, automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Cechą Przemysłu 4.0 jest w pełni zautomatyzowana produkcja, w której wszystkie procesy są kontrolowane w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem zmieniających się warunków zewnętrznych.

Zalecamy poznanie:

Systemy cyberfizyczne tworzą wirtualne kopie obiektów w świecie fizycznym, kontrolują procesy fizyczne i podejmują ważne decyzje. Są w stanie połączyć się z jedną siecią, wchodzić w interakcje, dostosowywać się i uczyć w czasie rzeczywistym. Technologia internetowa odgrywa ważną rolę w zapewnieniu komunikacji między pracownikami a maszynami. Firmy tworzą produkty w oparciu o indywidualne wymagania klientów, optymalizując koszty produkcji. Rozwija się automatyka przemysłowa, wzrasta wykorzystanie mechanizmów dotykowych, usprawnia się proces wymiany danych w czasie rzeczywistym i informacji analitycznych.

Cyfryzacja: podstawa sukcesu

Cyfryzacja jest sercem kolejnej epoki przemysłowej. Dzięki technologii chmury firmy i magazyny mogą teraz komunikować się ze sobą i wymieniać ogromne ilości informacji między różnymi działami tej samej firmy w ułamku sekundy. Ta sama technologia charakteryzuje niezawodne, przejrzyste i odporne na włamania zasoby, którymi obecnie handluje się na rynku.

Przemysł 4.0: nowa rewolucja przemysłowa
Przemysł 4.0: nowa rewolucja przemysłowa

Za pomocą czujników i analizując wczytane do nich informacje, nowoczesne maszyny mogą uczyć się na swój sposób, aby pracować wydajniej. Ta zdolność nowoczesnego sprzętu nazywana jest sztuczną inteligencją. To ona bada dane, identyfikuje trendy, poprawia jakość operacji produkcyjnych i zwiększa produktywność przedsiębiorstw przemysłowych. Za pomocą czujników komputery zbierają w czasie rzeczywistym informacje o zrównoważonym rozwoju, wydajności, jakości i bezpieczeństwie ze wszystkich procesów. Wykonują również diagnozy, prognozy i rekomendacje na podstawie źródeł danych analitycznych w chmurze.

Możliwa jest stała wymiana danych całego łańcucha produkcyjnego. Stwarza to optymalne warunki do planowania i pozwala na efektywną alokację zasobów. Procesy i komponenty można znormalizować cyfrowo i połączyć, dzięki czemu marzenie o inteligentnym przedsiębiorstwie stanie się rzeczywistością.

Logistyka: na drodze do poprawy jakości usług

Zmiany w preferencjach klientów dotyczących sposobu składania zamówień mogą prowadzić do zmian w logistyce firmy i określać sposób dostarczania tych zamówień. Aby uprościć i zracjonalizować procesy logistyczne, są one w pełni zautomatyzowane, zmniejszając liczbę błędów i skracając czas dostawy produktów.

Po dostarczeniu palet z produktami do magazynu partie są identyfikowane przez skanery i przekazywane do magazynu. Zamówienia przesyłane są drogą elektroniczną, a zautomatyzowane wózki służą do przygotowania produktów, których potrzebuje klient. Ponieważ produkty są skanowane na początku procesu wysyłki, ich ruch może być stale śledzony, od hali produkcyjnej do magazynu i wzdłuż całej trasy wysyłki pod adres kupującego.

Produkcja 4.0 — Zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowych wyników

Cyfryzacja i automatyzacja procesów produkcji i dostaw doprowadziły do ​​tego, że firmy odrzucają obieg papierowy. Odejście od papieru zmniejsza emisję dwutlenku węgla z zakładów produkcyjnych. Dane z czujników korporacyjnych pokazują obszary pracowników linii produkcyjnej, które można zoptymalizować. Stosowanie tak przyjaznego dla środowiska systemu zarządzania, w tym pomoc w redukcji odpadów na linii załadunkowej, całkowicie eliminuje problem niewłaściwie oznakowanych towarów. Zastosowanie robotów upraszcza proces produkcji i poprawia jakość wytwarzanych produktów, zwiększając tym samym wydajność.

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com
Poliplex tworzywa konstrukcyjne
Krakowska 87
40-391 Katowice
322505048
www.poliplex.com.pl
Siplex tworzywa konstrukcyjne
Krakowska 87
40-391 Katowice
883133031
www.silplex.pl