Konstrukcje drewniane – jakie drewno: drewno jest stosunkowo tanim materiałem budowlanym, szeroko stosowanym w budownictwie. Nowoczesne technologie budowlane nie zaniedbują dobrej tradycji, dlatego konstrukcje drewniane pozostają priorytetem. Dziś, jak i wiele lat temu, można zobaczyć wiele konstrukcji z drewna, które są piękne i trwałe.

W budownictwie mieszkalnym i przemysłowym tworzone są konstrukcje drewniane z odpowiednich gatunków drewna, wykorzystywane do budowy dachów i ścian. Jakie drewno wybrać? Najlepsze parametry techniczne oraz walory estetyczne posiada drewno lite i klejone warstwowo.

Konstrukcje drewniane – jakie drewno?

Konstrukcje drewniane mogą być wykonane w całości lub w przeważającej części z drewna. Znajdują zastosowanie w pokryciach budynków, w budownictwie rolniczym, w pomieszczeniach, gdzie możliwa jest ekspozycja na środowisko agresywne chemicznie. Konstrukcje drewniane są również szeroko stosowane przez architektów krajobrazu przy budowie pawilonów, altan, mostów w parkach, ogrodach i innych zespołach przyrodniczych. W budownictwie najczęściej stosuje się drewno iglaste -sosnowe, świerkowe, jodłowe i modrzewiowe, ale również odmiany liściaste (lipa, osika, dąb) znajdują zastosowanie. Drewno iglaste ma wyższą wytrzymałość niż większość pospolitych gatunków drewna liściastego i jest mniej podatne na rozkład. Pnie drzew iglastych mają bardziej regularny kształt, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie ich objętości.

Drewno konstrukcyjne lite posiada swoje klasy:

  • Drewno iglaste do konstrukcji drewnianych – C14 do C50.
  • Drewno liściaste do konstrukcji drewnianych – D30 do D70.

Drewno w/w klasach musi być suche a jest to osiągane dzięki suszeniu komorowemu, gdy wystawiane jest na działanie wysokich temperatur. Takie działanie pozwala uzyskać wilgotność drewna od 12-18%.  

Właściwości drewna na konstrukcje drewniane

Konstrukcje drewniane - jakie drewno
Konstrukcje drewniane – jakie drewno

Do najważniejszych właściwości drewna konstrukcyjnego należy wytrzymałość na: ściskanie, ścinanie, zginanie, rozciąganie w poprzek i wzdłuż włókien. Inne ważne parametry drewna to jego gęstość oraz sprężystość. Wybierając materiał na konstrukcje drewniane trzeba sprawdzić, czy nie ma ono śladów zgnilizny i czy nie jest popękane.  

Elementy konstrukcji drewnianych są łączone za pomocą kleju (konstrukcje klejone) lub za pomocą gwoździ, kołków, zaczepów metalowych oraz innych elementów złącznych. Najbardziej rozpowszechnione są konstrukcje klejone ponieważ technologia ta pozwala na tworzenie mocnych i wytrzymałych elementów o niemal dowolnym kształcie i rozmiarze. Wieki doświadczeń i badań naukowych wykazały, że podczas normalnej eksploatacji konstrukcji drewnianych ich żywotność mierzona jest w stuleciach. Do zalet konstrukcji drewnianych, oprócz trwałości, można zaliczyć również niewielki ciężar objętościowy, łatwość obróbki oraz odpowiednio dużą wytrzymałość mechaniczną. Suche drewno jest mniej podatne niż metal i żelbet na niektóre gazy i chemikalia.

Zalety drewna jako materiału na konstrukcje drewniane

Do pozytywnych właściwości drewna należą:

  • Siła i lekkość.
  • Łatwość przygotowania i obróbki.
  • Cechy produkcyjne – konstrukcja z drewna nie wiąże się ze wzrostem kosztów pracy w zimie. Drewno doskonale spełnia wymagania budownictwa prefabrykowanego. Możliwość montażu, demontażu, przesuwania i ponownego składania oznaczonych elementów decyduje o zastosowaniu drewna w konstrukcjach prefabrykowanych.
  • Właściwości cieplne.
  • W praktyce budowlanej stosuje się zarówno strukturalną, jak i chemiczną ochronę konstrukcji drewnianych przed szkodnikami biologicznymi. Ochrona strukturalna i chemiczna jest odpowiednia do zwalczania gnicia, a tylko ochrona chemiczna jest odpowiednia do zwalczania owadów.

Jakie drewno sprawdzi się najlepiej na konstrukcje drewniane?

Lite drewno naturalne nie zawsze spełnia wymagane parametry techniczne wyrobów z drewna, dlatego tam, gdzie wymaga tego proces techniczny jako surowiec stosuje się drewno klejone składające się z kilku warstw drewna sklejonych i sprasowanych ze sobą.

Drewno klejone można podzielić na grupy według różnych kryteriów, ale główną z nich jest liczba składników w produkcie:

  • Dwuwarstwowe i trzywarstwowe. Produkty wykonane z drewna klejonego są bardzo trwałe, dlatego są wykorzystywane do produkcji belek, otworów okiennych i drzwiowych, konstrukcji nośnych dla budownictwa.
  • Wielowarstwowe. Drewno klejone do wykonania belek konstrukcji nośnych, krokwi, słupków podporowych do budowy wiat itp.

Impregnacja drewna wpływa na jego dłuższe użytkowanie i poprawia funkcjonalność i zabezpiecza przed ogniem. Innym sposobem wzmacniającym ochronę przed ogniem przy jednoczesnym uzyskaniu idealnej gładkości jest wytwarzanie drewna struganego czterostronnie o fazowanych brzegach.

Drewno klejone warstwowo cechuje się większą wytrzymałością od drewna litego, dlatego znajduje większe zastosowanie w konstrukcjach drewnianych. Dzięki temu, że można z niego tworzyć łuki tworzone są więźby dachowe. Metody przygotowywania drewna klejonego pozwalają na otrzymanie elementów o znacznej długości. Z drewna klejonego powstają: łaty, belki, krawędziaki, bale, deski wykończeniowe. 

Esperal

22 grudnia 2022