Co to znaczy OCP? OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które wynika z zarobkowego transportu drogowego towarów. Ubezpieczenie zawierane jest pomiędzy zakładem ubezpieczeń a przewoźnikiem, najczęściej na okres minimum 12 miesięcy. To dobrowolna umowa, której podpisanie gwarantuje jednak szereg korzyści.

Jakie korzyści przynosi OCP?

Polisa zapewnia ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania warunków przewozu. Najczęściej w tej kategorii mieszczą się: uszkodzenia i zniszczenia towaru, kradzież lub opóźnienia dostawy. Jednocześnie zapewnia klientom firmy transportowej bezpieczeństwo i pewność, jak i gwarancję wypłaty odszkodowania po wystąpieniu szkody. Brak ubezpieczenia jest często czynnikiem warunkującym niepodpisanie umowy z przewoźnikiem.

Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych proponuje podobne warunki współpracy. Chroni swoich klientów przed uszkodzeniami i zniszczeniem towarów w wyniku zdarzeń losowych: pożaru, awarii czy kradzieży, która miała miejsce na parkingu strzeżonym. Aby ubezpieczyciel mógł wypłacić rekompensatę, przewoźnik i kierowca zobowiązani są dopełnić konkretne warunki umowy. Mniejsza grupa ubezpieczycieli gwarantuje dodatkowo wypłatę odszkodowania w przypadku świadomego błędu.

Ile kosztuje OCP?

Co to znaczy ocp?
Co to znaczy OCP?

Wysokość składki ubezpieczeniowej może się różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej i metody jej wyliczania. Zwykle biorą one pod uwagę trzy czynniki. Po pierwsze roczne obroty netto z usług przewozowych. Po drugie wysokość sumy gwarancyjnej i po trzecie rodzaj przewożonych towarów. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna być równa wartości transportowanych artykułów.

Wysokość ubezpieczenia można negocjować. Często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę również udziały własne przewoźnika w szkodzie. Ta opcja jest zwykle bardziej korzystna finansowo. Jeśli jednak dojdzie do szkody, przedsiębiorca spłaca część strat. Rozważając zakup ocp, warto też sprawdzić, jakie towary są objęte ubezpieczeniem. Niektóre towarzystwa wykluczają z niego towary niebezpieczne ADR i podwyższonego ryzyka np. pieniądze, leki, dokumenty, dzieła sztuki, elektronikę, żywe zwierzęta, alkoholu. Wraz z podwyższeniem wartości artykułów, wzrasta adekwatnie cena polisy.

Poznaj koniecznie:

Co warto wiedzieć przed podpisaniem ubezpieczenia OCP?

Przed zawarciem umowy, należy zweryfikować przypadki nieobjęte ubezpieczeniem. Zwykle ma to miejsce w sytuacji użycia niesprawnego pojazdu, niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru, przekazania artykułów nieuprawnionej osobie, prowadzenia pojazdu przez osobę pod wpływem środków psychoaktywnych lub bez uprawnień, wjazdu do wybranych krajów, wady ukrytej towaru lub jego cech naturalnych, postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi czy konfiskaty lub przepadku towaru.

Jakie są rodzaje ocp?

Podstawowe rozróżnienie wskazuje na ocp krajowe i międzynarodowe. Różnice występują z powodu odmiennych aktów prawnych obowiązujących w polskim prawie przewozowym i Konwencji CMR w transporcie międzynarodowych. Obie regulacje wskazują na odmienny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy wykonującego usługi przewozowe i zakłady ubezpieczeń dopasowują do nich swoje zapisy w umowie.

Co znajduje się w polisie OCP?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OCP przewoźnika to dokument, który składa się z kluczowych zapisów. Na jego pierwszej stronie zapisane są podstawowe dane o stronach, jak i przedmiocie umowy. W związku z tym dostępne są tam informacje takie jak:
– dane ubezpieczyciela i ubezpieczanego,
– okres oraz miejsce ubezpieczenia (krajowa czy międzynarodowa),
– nowa czy wznawiana umowa,
– zakres ubezpieczenia (informacje o rodzaju przewożonych ładunków, a także sytuacje, w których ubezpieczenie obowiązuje).

Na drugiej stronie polisy znajdują się natomiast dane o sposobach płatności. To również miejsce na uwzględnienie wysokości składki oraz terminach spłaty rat, jeśli obowiązują spłaty ratalne.

Podsumowując, OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ to ważna, choć nieobowiązkowa umowa pomiędzy przewoźnikiem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Dotyczy ewentualnego wypłacania odszkodowań w zakresie poniesionych strat w określonych sytuacjach. Jest ważna, ponieważ standardowe ubezpieczenie OC pojazdu chroni wyłącznie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drodze. Nie zabezpiecza jednak mienia. W związku z tym ubezpieczenie OCP można uznać za rodzaj odpowiednika polisy AC, ale w odniesieniu do ładunku.

Nieobowiązkowy charakter polisy sprawia, że większość właścicieli pojazdów rezygnuje z jej zakupu. To jednak tylko pozorna oszczędność. Choć zakup jest z pewnością sporym wydatkiem finansowym, to jest jednak skuteczną ochroną od przykrych zdarzeń. Co więcej, koszt polisy można wpisać w koszty firmowe, zmniejszając tym wysokość należnego podatku dochodowego. Dzięki temu można uzyskać dwie korzyści jednocześnie. Po pierwsze efektywną ochronę od różnego rodzaju awarii i szkód. Po drugie zaoszczędzić na opłatach, co jest jednym z ważniejszych elementów decyzyjnych dla przedsiębiorców.